[Castellano] [English]
Batall

Teatre i Animació

ACTECA CIA. -Accions Teatralitzades de Carrer -a la carta-

Durant els últims 25 anys l’activitat teatral de Batall en la vessant teatral s’ha caracteritzat en bona part per la capacitat de dinamització de festivitats i celebracions d’actes al carrer, amb un treball especialitzat que defuig la dinàmica generalitzada del ...... tot serveix per a tot arreu.
D’aquesta manera ens distanciem de les postes clòniques que tant abunden en aquest tipus de representacions independentment de l’època o la població on es duen a terme.


més detalls...

.