[Castellano] [English]
Batall

Events

Organitzar actes per a empreses o entitats, demana entendre plenament els  objectius que es pretenen. Aquesta capacitat d’assumir la idea inicial per a projectar-la i convertir-la en un acte únic i de promoció, demana plantejaments diferents als de la gestió d’espectacles a l’ús.

sdfgsdf

gdsfgdsfg

més detalls...

.