Música als Monuments 2007

ANTON SERRA I JAUME TORRENT / MANEL CAMP & LLIBERT FORTUNY / ROGER MAS. LES CANÇONS TEL•LÚRIQUES / SHINE GOSPEL / SENDEBAR / XAVIER PIE & IGNASI GONZALEZ / TANDOORI LENOIR